Calculators

SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA

NA ODCINKU LINIOWYM

DŁUGOŚĆ OCZYSZCZANEGO ODCINKA [W M]

Kalkulator oblicza, ile zanieczyszczeń zneutralizuje Miejski Filtr Powietrza Oxygen, działający w pobliżu arterii komunikacyjnej. Obliczenia są wykonywane w oparciu o normy emisji spalin EURO oraz przy założonym obszarze działania filtra (domyślnie 100 m). Wynik reprezentuje liczbę samochodów, które na danym odcinku wyemitują ilość zanieczyszczeń równoważną tej usuniętej przez filtr.

NEUTRALNOŚĆ PYŁOWA

DZIELNICY

LICZBA MIESZKAŃCÓW W DZIELNICY

LICZBA AUT W DZIELNICY

STATYSTYCZNIE 750 SAMOCHODÓW NA 1000 MIESZKAŃCÓW

3853

26

Kalkulator oblicza dobową emisję zanieczyszczeń powietrza, za którą odpowiadają mieszkańcy danej dzielnicy, używając swoich samochodów do codziennego przemieszczania się. Wyniki obliczeń podają szacunkową emisję pyłów, generowaną przez samochody mieszkańców oraz ilość filtrów niezbędną do zredukowania poziomu zanieczyszczeń do bezpiecznej wartości (połowa aktualnie rejestrowanych poziomów zanieczyszczeń powietrza).

ZEROEMISYJNOŚĆ PYŁOWA

TWOJEJ FIRMY

LICZBA PRACOWNIKÓW

LICZBA AUT

DZIENNY DYSTANS SAMOCHODU [w km]

KOSZT OCZYSZCZANIA

0.2 gr/m 3

00,00

00,00

0000

Kalkulator pozwala obliczyć miesięczny wolumen powietrza, który należy oczyścić w celu uzyskania zeroemisyjności pyłowej firmy. Obliczenia są wykonywane m.in. w oparciu o statystyczną emisję samochodu na podstawie normy EURO (0,05 g/km) i emisję pyłów zawieszonych związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej (0,005 g/kWh).