Documents

Prezentacja Oxygen

Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, źródła zanieczyszczenia i jego wpływ na zdrowie człowieka. Idea czystego powietrza i koncepcja Oxygen. Miejski Filtr Powietrza: cechy, zasada działania, skuteczność, korzyści.

Specyfikacja techniczna

Zasada działania urządzenia, zastosowane filtry i wentylatory, wydajność i skuteczność filtracji, eliminowane czynniki szkodliwe, certyfikaty i atesty, zapotrzebowanie energii, głośność, wymiary i waga.

Opinia dotycząca skuteczności filtrowania

Celem opinii była ocena skuteczności oczyszczania powietrza,
w szczególności z cząstek stałych obecnych w powietrzu zewnętrznym. Dokonano również porównania z alternatywnymi rozwiązaniami, stosowanymi do usuwania pyłów z zanieczyszczonych strumieni powietrza.

Opinia dotycząca wydajności urządzenia

Celem opinii była ocena wiarygodności danych dotyczących wydajności urządzenia.

OPINIA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI USUWANIA I SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA Z INNYCH NIŻ PYŁ ZAWIESZONY SZKODLIWYCH CZĄSTEK

Celem opinii była ocena możliwości stosowania urządzenia oczyszczającego do separacji innych rodzajów szeroko rozumianych szkodliwych dla zdrowia cząstek, aniżeli pył zawieszony (w szczególności mikroorganizmów chorobotwórczych).

Płuca Ziemi - koncepcja bilansowania

Koncepcja bilansowania emisji zanieczyszczeń oraz ich pochłaniania przez Miejskie Filtry Powietrza OXYGEN.